Kuveyt Türk Kentsel Dönüşüm Finansmanı

Katılım bankacılığı sistemi ile çalışan bir diğer banka Küveyt Türk Katılım Bankası’dır. Kuveyt Türk, 1989 yılında Özel Finans Kurumu statüsünde kurulmuştur. Banka, 1999 yılında Özel Finans Kurumları’nın faaliyetleri, Bankacılık Kanunu kapsamına alınıncaya kadar, Bakanlar Kurulu Kararı ve Merkez Bankası’nın ve Hazine Müsteşarlığı’nın tebliğleri ile faaliyet göstermiştir. 1999 yılında itibaren de Bankacılık Kanunu’na tabi hale gelmiştir. 2006 yılında bankanın ismi Kuveyt Türk Katılım Bankasıolarak değiştirilmiştir.

Faizsiz bankacılık sistemi esasları doğrultusunda faaliyet gösteren banka, bu konuda gösterdiği özen ile, yatırım alanlarında araştırmacı tutumu ile ve tasarruf sahiplerine ve kuruluşlara, çağdaş, güvenilir, kaliteli ve hızlı hizmet anlayışı ile hareket etmektedir.

Kentsel dönüşüm konusu ise bugün daha fazla dile getirilmektedir ve arka arkaya projeler üretilmektedir. Bu çalışmalar kapsamında, doğal afet riski altında bulunan alanlarda veya bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arazilerde, standartlara uygun, sağlıklı ve güvenli konutlar yapmak üzere, iyileştirme, tasfiye ve yenilemeler yapılmaktadır.

Kentsel dönüşüm çalışmalarında riskli alan kavramı, toprak yapısı ya da üzerindeki yapılaşma yüzünden can ve mal kaybı tehlikesi yaratan alanları ifade etmektedir. Bu alanlar Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmektedir. Riskli yapı kavramı ise, riskli alan içinde olsun olmasın, ekonomik ömrünü tamamlamış olan ve yıkılma tehlikesi taşıdığı raporlanan yapıları ifade etmektedir.

Kuveyt Türk Kentsel Dönüşüm Finansmanı’ndan, riskli alanda binası bulunan kişiler veya riskli yapısı bululan kişiler yararlanabilir. Bunun için önce riskli bina tespit raporu alınması gerekir. Bakanlık ile yapılan yazışmalar sonrasında binanın riskli olduğuna karar verilir ve binanın riskli olduğu tapuya işlenir. Bundan sonra yıkım süreci başlar.

Kuveyt Türk’ten Kentsel Dönüşün Finansmanı bu aşamada talep edilir. Bankaya başvuru yapan kişiler, kar payı desteğinden yararlanabilirler. Bunun için Nüfus Cüzdanı fotokopisi, riskli binaya ait tapu belgesi, riskli yapı tespit raporu, riskli binanın boşaltıldığına yönelik taahhütname ve adresi tespit etmek için yerleşim yeri belgesinin bankaya verilmesi gerekmektedir.

Talep edilecek kredinin tutarı ve taksitlerini görmek için bankanın internet sitesinde bulunan Hesaplama Tablosu kullanılabilir.

Bir önceki yazımız olan Kredili Mevduat Hesabı Nedir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorum yapın

Sorunu Sor Uzmanları Cevaplasın